Haavoittuvuuksien havainnointi

Ulkoiset uhat niin kyberrikollisten kuin valtiollisten sekä teollisuusvakoilijoiden merkeissä ovat muodostuneet osaksi suomalaisen liike-elämän ja tietoyhteiskunnan todellisia huolenaiheita. Olet ehkä jo miettinytkin, onko joku ulkopuolinen jo ottanut teidän tietojen anastamisen tavoitteeksi. Huomioitavaa on, että monet tietoturvarikkeet ja -murrot eivät ole kuitenkaan pelkästään kyseisten osapuolien tekemiä vaan myös niiden toimijoiden, jotka ovat jo päässeet organisaation sisäverkon kanssa tekemisiin: entiset ja nykyiset työntekijät, konsultit, asiakkaat ja toimittajat. 

Joku varmasti testaa haavoittuvuuksianne - ehkä tälläkin hetkellä. Tiedätkö kuka tai mitä haavoittuvuuksia yritetään hyödyntää?

Tarkkailemalla IT-ympäristön haavoittuvuustilannetta säännöllisesti, voidaan tietoturva-aukot tukkia heti niiden ilmettyä ja näin ennaltaehkäistä niitä hyödyntäviä hyökkäyksiä. Testataanhan esimerkiksi toimitilojen turvajärjestelmiäkin (kuten paloilmoitin- ja murtohälytyslaitteistoja) säännöllisesti, niin miksei myös IT-ympäristön turvallisuutta testattaisi. 

Edistyksellistä tekniikkaa ja asiantuntijuutta

Käytämme ja edustamme ruotsalaisen Outpost24:n haavoittuvuusskannereita, jotka Frost & Sullivan valitsi vuonna 2014 parhaaksi skannausmoottorin osalta. Edustamamme skannerien vahvuudet ovat haavoittuvuuksien kattavuudessa ja skannaustarkkuudessa. Ratkaisuillamme automatisoit aikaa vieviä tehtäviä ja parannat tehokkuuttasi tietoturvan varmistamisessa. 

Tarjoamamme ratkaisut voivat olla kertasuoritteisia skannauksia, jatkuvaa automatisoitua tekniikkaa tai kokonaisvaltaista, jatkuvaa palvelua. Yhdistelmä Ymon ja Outpost24 on täysin Pohjoismainen – luotettava ja laadukas. Vaativissa toimeksiannoissa Outpost24:n tekniset asiantuntijaresurssit ovat sekä Ymonin että asiakkaidemme käytettävissä 24/7 periaatteella.

Lue lisää haavoittuvuuksien havainnoinnista esitteestämme