Tietosuoja ja vaatimuksiin vastaaminen

Tieto on monen organisaation tärkein pääoma ja sen suojaamiseen kannattaa panostaa

EU:n tietosuoja-asetus, General Data Protection Regulation (GDPR), hyväksyttiin 14.04.2016 ja nyt on menossa kahden vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen organisaatioiden on noudatettava asetuksen vaatimuksia. Asetuksen oletettu voimaantuloaika on näin vuoden 2018 keväällä. Uusi tietosuoja-asetus korvaa vanhan EU:n tietosuojadirektiivin sekä kansallisen henkilötietolain ja tuo uusia velvollisuuksia ja vaatimuksia yrityksille sekä henkilötietojen käsittelylle. EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka käsittelevät jollain tavalla henkilötietoja.

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö velvoittaa organisaatiot toteuttamaan riittävät toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Velvoitetta on noudatettava riippumatta henkilötietojen käsittelykeinoista. Tietosuojavelvollisuus koskee paitsi yritysten tietojärjestelmiä, myös henkilötietojen käsittelyssä käytettäviä pilvipalveluita. Velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista, ankarat sakot, jotka voivat olla 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta sen mukaan kumpi on suurempi, sekä organisaatioiden harjoittaman henkilötietojen käytön ja suojan tiukempi julkinen valvonta pakottavat organisaatiot panostamaan henkilötietojen suojaan. 

Ymonin tietosuojan asiantuntijapalvelut ja ratkaisut

Ymonin tarjoamasta löydät tietosuojan asiantuntijapalvelut ja markkinoiden parhaat ratkaisut organisaatiosi tietojen suojaamiseen sekä tietojen käytön valvontaan riippumatta siitä ovatko arvokkaat tietosi pilvessä vai omassa konesalissasi. 

Tietojen suojaaminen lähtee liikkeelle tietosuojakartoituksesta, jatkuen tietojen luokitteluun ja arvottamiseen, eli organisaation toiminnalle arvokkaan tiedon määrittämiseen. Luokituksiin pohjautuen määritellään käsittelysäännöt eli miten eri luokituksen omaavia tietoja käsitellään, suojataan ja käyttöä valvotaan. Ilmoitusvelvollisuuden vaatimuksiin vastaaminen ja mahdollisuus havaita tietoturvaloukkaukset ovat myös olennainen osa kokonaisuutta.

Voit halutessasi myös luovuttaa tietojesi käytönvalvonnan ja suojaamisen kokonaan ammattilaisten käsiin. Ymonin valvontakeskus hyödyntää edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja ja toteuttaa tietojen käytön valvonta- ja suojauspalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Alla muutamia esimerkkejä tarjonnastamme tietosuoja-sektorilla:

Lue lisää EU:n tietosuojauudistuksesta ja pilvipalveluiden tuomista haasteista sekä vastauksista näihin haasteisiin tästä kattavasta raportista.

Otathan yhteyttä, jos haluat keskustella lisää tietosuojalainsäädännön uudistukseen liittyvistä vaatimuksista sekä ratkaisuistamme aihealueeseen.